WordPress.org

समाचार

शोकेसको लागि पूर्ण नेपाली अनुवादित साइट पेश गर्न अनुरोध

शोकेसको लागि पूर्ण नेपाली अनुवादित साइट पेश गर्न अनुरोध


के तपाईं आफ्नो साइटलाई हाम्रो वर्डप्रेस नेपाली साइट (https://ne.wordpress.org/) को शोकेसमा प्रदर्शन गर्न चाहनु हुन्छ ? चाहनु हुन्छ भने आफ्नो साइटको विवरण पेश गर्नुहोस् । त्यसको लागी https://goo.gl/forms/lArYSihSPYjghFMl1 फाराम भर्नुहोस् । साइट सर्त अनुसार ठीक छ छैन जाँच गरी ठीक भएमा शोकेसमा प्रकाशित गरिनेछ।

सर्तहरु:

  1. साइट वर्डप्रेसबाट निर्माण गरिएको हुनुपर्नेछ ।
  2. साइट पूर्ण रुपमा नेपालीमा अनुवादित हुनुपर्नेछ।
  3. अभद्र, असामाजिक र गैरकानुनी साइटहरुलाई निषेध गरिएको छ।

साइट पेश गर्न आवश्यक पर्ने विवरण:

शीर्षक:
युआरएल:
विवरण (छोटकरीमा):
स्क्रिनसट: (स्क्रिनसट पठाउँदा डाउनलोड गर्न मिल्ने तस्विरको सिधा लिंक पठाउनुहोस)

जवाफ लेख्नुहोस्