404-notify

विवरण

This plugin has been closed as of जनवरी 3, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

फेब्रुअरी 9, 2021 1 जवाफ
It works as presented. When an internal link leads to 404 you get an email alert.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“404 Notify” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू