add-local-avatar

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 7, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
When I tried to add the user avatar the plugin showed the link as //image-file.jpg Basically the plugin is broken.
सबै 13 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Add Local Avatar” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू