advanced-custom-fields-link-picker-field

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 20, 2024 and is not available for download. कारण: दिशानिर्देश उल्लङ्घन

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
does not work , I set the box and click on the url does not redirect a page with an error array
सबै 5 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Advanced Custom Fields: Link Picker Field” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू