This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Aktualna data

विवरण

Ten prosty plugin dodaje shortcode’y na wyświetlanie aktualnej daty (dzień, miesiąc, rok).

Wtyczka stworzona przez bezpiecznyvpn.pl

स्थापना

  1. Upload aktualnadata.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Aktualna data” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू