atec Cache Info

विवरण

This plugin provides detailed status information and statistics for PHP cache features, namely OPcache, WP-object-cache, JIT, APCu, Memcached, Redis and SQLite-object-cache.

Use this plugin to check important server and cache settings to improve the performance of your WordPress installation.

SubTitle

atec Cache Info & Statistics (OPcache, WP-object-cache, JIT, APCu, Memcached, Redis, SQLite-object-cache )

स्क्रिनसटहरू

  • Statistics

स्थापना

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory or upload the zip within WordPress
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Click “WP Cache Info” link in admin menu bar.

समीक्षाहरू

जुन 6, 2023
i didn't see any problem. plugin show website have memchache or not and opcach and more...
मे 23, 2023
Provides an overview of all cache features enabled in WordPress, namely OPcache, WP-object-cache, APCu, Memcached, Redis and SQLite-object-cache.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“atec Cache Info” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“atec Cache Info” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“atec Cache Info” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।