This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

better-utf8-excerpt

विवरण

该插件由 wp-utf8-excerpt 修改而来。
主要修改详见 ChangeLog.

स्थापना

English

  1. Unzip and upload the better-utf8-excerpt directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

中文

  1. 解压到/wp-content/plugins/目录。
  2. 在插件页面激活插件。

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“better-utf8-excerpt” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

0.1

  • 从 wp-utf8-excerpt 修改而来
  • 修复输出时html页面源码包含全文注释的问题
  • 添加read_more_text设置项
  • 修复一些小问题