Bulk Mail Send

विवरण

Send bulk emails to registered users and orders.

Send bulk emails

स्क्रिनसटहरू

  • Users select screen
  • Orders select screen
  • Edit mail screen
  • Settings

स्थापना

  1. Upload bulk-mail-send directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

प्रश्नोत्तर

none

समीक्षाहरू

सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Bulk Mail Send” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Bulk Mail Send” 5 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Bulk Mail Send” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

[1.12] 2024/03/03

  • Fix – Added nonce when sorting.

1.11

Supported WordPress 6.4.
PHP 8.0 is now required.

1.10

Supported High Performance Order Storage(COT).

1.09

Supported WordPress 6.1.

1.08

Fixed a problem with duplicate names in %name% tags.

1.07

Fixed a problem with the order selection screen when making a refund.

1.06

Fixed pagination hook.

1.05

Fixed a problem with user filter.
Fixed a problem with products filter.
Moved the position of pagination.

1.04

Fixed a pagination problem when searching for text.

1.03

Supported WordPress 5.7.

1.02

Fixed uninstall.

1.01

Fixed translation.

1.00

Initial release.