CDNsun – WordPress CDN Plugin

विवरण

This plugin integrates any Content Delivery Network (CDN) into WordPress.

Features

  • Replace URLs of static assets (image, CSS, JS, etc.) with CDN URL
  • Set include directories
  • Set exclude phrases
  • Automatic HTTPS configuration

System Requirements

  • PHP >= 5.4
  • WordPress >= 4.4

Contribute

  • Anyone is welcome to contribute to the plugin on our GitHub.

Author

स्क्रिनसटहरू

समीक्षाहरू

मे 12, 2023
Wish this plugin was still being developed because it works perfectly!
मार्च 11, 2019
I have using CDN Enabler. Works fine but it has conflicts with Hyper Cache, which not renew the cache with both plugins runing. CDNSun and Hyper Cache works like a charm and now all my images are pull to my CDNSun account. Very recommendable plugin.
सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“CDNsun – WordPress CDN Plugin” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“CDNsun – WordPress CDN Plugin” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“CDNsun – WordPress CDN Plugin” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।