checksum-verifier

विवरण

This plugin has been closed as of अप्रिल 12, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो।

समीक्षाहरू

जुलाई 17, 2018
this plugin found a virus that was overlooked by both quttera and clamav. the virus was doing bitcoin mining on our server, consuming much of our resources. thank you for providing such a useful plugin.
सबै 4 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Checksum Verifier” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Checksum Verifier” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Checksum Verifier” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।