commandbar-for-wp-admin

विवरण

This plugin has been closed as of अगस्ट 3, 2023 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

अक्टोबर 7, 2022
It’s pretty cool how you install this plugin and immediately get a ton of cool features with zero setup. Way faster to teleport around Wordpress. No brainer for anyone with a good amount of content in their dashboard.
सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“CommandBar for WP Admin” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“CommandBar for WP Admin” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“CommandBar for WP Admin” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।