Contact Form 7 Database Addon – CFDB7

विवरण

The “CFDB7” plugin saves contact form 7 submissions to your WordPress database. Export the data to a CSV file.
By simply installing the plugin, it will automatically begin to capture form submissions from contact form 7.

Features of CFDB 7

 • No configuration is needed
 • Save Contact Form 7 form submitted data to the database.
 • Single database table for all contact form 7 forms
 • Easy to use and lightweight plugin
 • Developer friendly & easy to customize
 • Display all created contact form 7 form list.
 • Export CF7 DB (CF7 Database – cf7db) data in CSV file

Form Email Testing Tool

Plugins

Pro Addons

Support : http://www.ciphercoin.com/contact/
Extensions : Contact form 7 more Add-ons

स्क्रिनसटहरू

 • Admin

स्थापना

 1. Download and extract plugin files to a wp-content/plugin directory.
 2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.
 3. Done!

समीक्षाहरू

मार्च 1, 2024
Semplice e funzionale. Fa tutto quel che deve fare e lo fa bene!Permette anche il salvataggio di file.
फेब्रुअरी 27, 2024
This plugin is perfect to save all messages from Contact Form 7.
फेब्रुअरी 19, 2024
It's all what I need, and the support for this plugin is the best!
सबै 1,750 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Contact Form 7 Database Addon – CFDB7” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Contact Form 7 Database Addon – CFDB7” 29 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Contact Form 7 Database Addon – CFDB7” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.2.6.8

Added cfdb7_admin_subpage_columns hook

1.2.6.7

Improve I18N Issues

1.2.6.5

Fixed csv security issues

1.2.6.3

Fixed php 8.1 issues

1.2.6.2

Fixed xss issues

1.2.6.1

Fixed nonce issue