contact-form-multi

विवरण

This plugin has been closed as of डिसेम्बर 7, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

समीक्षाहरू

फेब्रुअरी 8, 2017
Works perfect after installation. No need to configure any additional settings, just create a new form and paste a shortcode to page, post or widget to display it. Thanks!
सबै 3 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Contact Form Multi by BestWebSoft – Multiple Forms Plugin for Single WordPress Website” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Contact Form Multi by BestWebSoft – Multiple Forms Plugin for Single WordPress Website” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Contact Form Multi by BestWebSoft – Multiple Forms Plugin for Single WordPress Website” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।