crony

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 7, 2024 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
Come farei senza questo plug in? Ottimo. Very userfull. I AM very happy with this plug in.
सबै 6 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Crony Cronjob Manager” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू