This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Dadevarzan WordPress Department

विवरण

Dadevarzan Department Post Type

  • Department Post Type
  • Department custom Fields
  • Department Capabilities
  • Registering theme layouts

स्थापना

  1. Install Dadevarzan wordpress department either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress department.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Dadevarzan WordPress Department” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Dadevarzan WordPress Department” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Dadevarzan WordPress Department” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।