debug-info

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 7, 2024 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

समीक्षाहरू

फेब्रुअरी 15, 2024
A very small and simple but helpful plugin showing useful server properties. Replaces the phpinfo plugin and provides some additional information. It is placed in the menu “Tools”.
सबै 9 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Debug Info” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू