This plugin has been closed as of नोभेम्बर 10, 2023 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

easyrotator-for-wordpress

समीक्षाहरू

डिसेम्बर 9, 2016 1 जवाफ
It might be a wonderful plugin, but I just couldn’t risk all the security hazards of installing a flash based application on my laptop to install an online plugin. This is 2016, people, nearly 2017. Flash is obsolete.
फेब्रुअरी 7, 2017
It’s look better than flash banner in my website ban hoc sinh
सबै 73 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“EasyRotator for WordPress – Slider Plugin” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।