Fix API URL

विवरण

Uses site_url() instead of home_url() to build the API URL. Useful for having WordPress as a Headless CMS.

स्थापना

  1. Extract the contents of the archive
  2. Upload the contents of the fixapiurl folder to your ‘wp-content/plugins’ folder
  3. Log in to your WordPress admin and got to the ‘Plugins’ section. You should now see Fix API URL in the list of available plugins
  4. Activate the plugin by clicking the ‘activate’ link

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Fix API URL” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Fix API URL” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Fix API URL” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।