flynsarmy-iframe-shortcode

विवरण

This plugin has been closed as of जुलाई 27, 2023 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

फेब्रुअरी 7, 2017
good pplugin, good support
सबै 7 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“IFrame Shortcode” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू