This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

gitblock — Github Block Plugin

विवरण

Overview

gitblock — is a plugin for adding Github blocks.

स्क्रिनसटहरू

  • Enter your Github Token here Settings -> General.
  • Blocks which can be found when the plugin is activated.
  • Example of an User Block – Part 1.
  • Example of an User Block – Part 2.

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 2 ब्लकहरू उपलब्ध गराउँछ।

  • gitblock – Display User Info
  • gitblock – Display Organisations Members

प्रश्नोत्तर

Where can I create Github OAuth Token ?

Please check this for creating a token.
You don’t need to provide any extra permissions.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“gitblock — Github Block Plugin” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“gitblock — Github Block Plugin” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“gitblock — Github Block Plugin” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.1.1

  • Update packages.

1.1.0

  • Convert static blocks to dynamic blocks.
  • Coding standard updates.

1.0.0

  • Release plugin with two Github info blocks.