Gou PreLoader

विवरण

Extension for WordPress to manage PreLoader on your website. Lightweight plugin and easy to customize and user friendly.

KEY FEATURES

Custom PreLoader Image: Functionality to upload the custom image for PreLoader.

Custom Background Color: Functionality to change the background color of PreLoader.

Custom Background Opacity: You can set the opacity of background color.

You may also like

स्क्रिनसटहरू

  • Global Settings
  • Configuration Settings
  • Front-end (1)
  • Front-end (2)

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Gou PreLoader” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू