Hide Generator Version

विवरण

A simple, lightweight WordPress plugin to comprehensively hide the version number of your WordPress installation.

The plugin does not require any configuration. Once activated, it will start doing its job.

स्थापना

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/hide-generator-version directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

प्रश्नोत्तर

Where can I find the plugin’s configuration settings?

The plugin does not require any kind of configuration. The WordPress version number will be hidden as soon as the plugin is activated.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Hide Generator Version” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Hide Generator Version” 3 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Hide Generator Version” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.1.1

  • Removed needless loading of plugin text domain

1.1.0

  • Opened plugin for translations.
  • Further lowered callback priorities to lowest possible value.

1.0.3

  • Avoiding expendable debug messages.

1.0.2

  • Lowered callback priorities.

1.0.1

  • Subtle optimization.

1.0.0

  • Initial release.