HivePress Claim Listings

विवरण

HivePress Claim Listings is an extension for HivePress plugin. It allows you to charge users for claiming listings.

Demo | Docs | Support

समीक्षाहरू

अगस्ट 14, 2021 3 जवाफहरू
I didn’t understand what the meaning of the plugin is. Users can view the listing without sending a request. Then what is this plugin for? P.S.: After the author’s explanations, I have a rating from 2 to 5 stars.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“HivePress Claim Listings” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“HivePress Claim Listings” 13 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“HivePress Claim Listings” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

View changelog on GitHub.