HivePress Messages

विवरण

HivePress Messages is an extension for HivePress plugin. It allows users to send private messages.

Demo | Docs | Support

समीक्षाहरू

जुलाई 24, 2021
Need to be improved, but amazing team!
नोभेम्बर 16, 2020 1 जवाफ
Das es nicht mit jedem Thema funktioniert, sondern sein eigenes braucht Schade
सबै 3 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“HivePress Messages” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“HivePress Messages” 17 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“HivePress Messages” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

View changelog on GitHub.