Infocob CRM Products

विवरण

Link your Infocob products with your WordPress. = 1.2.1 = * Fixes inventories importation (in some cases) = 1.2.0 = * Support WordPress 6.5 * Minors fixes = 1.1.9 = * Fix log file rights and save path (in some cases) = 1.1.8 = * Support WordPress 6.4 * New logs location = 1.1.7 = * Fixed submission of filters = 1.1.6 = * Fix translations = 1.1.5 = * Mobile touch support for range filter = 1.1.4 = * Fix checkbox type filters * Adding new strings translations. * Fix scripts loading in certain case. = 1.1.3 = * Support WordPress 6.3 * Fix theme files generation = 1.1.2 = * Support PHP 8.2 * Fix styles logs * Fix inventories import from CRM = 1.1.1 = * The fields from Infocob of type ‘Radio list’ are now supported * Fix BO styles (from configuration) = 1.1.0 = * Fix CRON (timeout)

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Infocob CRM Products” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Infocob CRM Products” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Infocob CRM Products” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।