itempropwp

विवरण

This plugin has been closed as of मार्च 7, 2024 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
We had a hard time finding a plugin that included the “Article” schema tag in the Shema markup and this one did it perfectly
फेब्रुअरी 8, 2017
Hi, I plugins successful application for site: du lich da nang, Thanks you!
सबै 16 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“itemprop WP for SERP/SEO Rich snippets” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू