kopatheme

विवरण

This plugin has been closed as of जुलाई 27, 2023 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
Good framework, easy to use. 5 stars
सेप्टेम्बर 3, 2016
It save my time to do a theme, thank you so much
सबै 5 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Kopa Framework” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू