lamoud-Pregnancy-Calculator

विवरण

lamoud-Pregnancy-Calculator

lamoud Pregnancy Calculator’s plugin to the pregnancy calculation, shows the number of remaining and missed weeks of pregnancy, depending on the last day of menstrual bleeding.

To use the pregnancy calculator, add the shortcode [lamoud_Pregnancy_Calculator] to any place on your site such as posts or pages.

स्क्रिनसटहरू

समीक्षाहरू

नोभेम्बर 3, 2022 1 जवाफ
it's the best plugin to calculate the values, it's great, it works with the latest versions.
सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“lamoud-Pregnancy-Calculator” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“lamoud-Pregnancy-Calculator” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“lamoud-Pregnancy-Calculator” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।