LearnPress – Prerequisites Courses

विवरण

LearnPress is a WordPress LMS Plugin by ThimPress.

LearnPress Prerequisites is an add-on for LearnPress allow you to set prerequisite courses for a certain course in a LearnPress site.

Other free add-ons for LearnPress are available in WordPress:

Premium Plugins (add-ons) for LearnPress WordPress LMS Plugin

Other note

Documentation is available in ThimPress site.
LearnPress github repo.

स्थापना

From your WordPress dashboard
1. Visit ‘Plugin > Add new’.
2. Search for ‘LearnPress Prerequisite’.
3. Activate LearnPress from your Plugins page.

From WordPress.org
1. Search, select and download LearnPress Prerequisite.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress Dashboard.

प्रश्नोत्तर

Can I create an add-on for LearnPress like LearnPress bbPress by myself?

Yes, you can. Please find the documentation for writing an add-on for LearnPress in our LearnPress github repo.

समीक्षाहरू

सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“LearnPress – Prerequisites Courses” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“LearnPress – Prerequisites Courses” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“LearnPress – Prerequisites Courses” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

4.0.7 (2024-04-01)

~ Modified: template show message.

4.0.6

~ Fixed: can’t save value prerequisite when editing course.
~ Modified: styles.
~ Optimized: code.

4.0.5

~ Fixed some minor bugs.

4.0.4

~ Change hook ‘learn-press/user/can-enroll-course’ to compatible with LP 4.1.2 or higher.

4.0.3

~ Change metabox like LP4.

4.0.2

~ Fixed minor bug.

4.0.1

~ Fixed not show option.

4.0.0

~ Fixed compatible LP4.

3.0.2

~ Fixed bug: wrong on check course is passed. Occure with Course have the passing Condition is 0 %

3.0.1

  • Update prerequisite notice hook

3.0.0

  • Compatible with Learnpress 3.0.0

2.1

  • Update text domain
  • Compatible with Learnpress 2.1.7

2.0.1

  • Update text domain
  • Compatible with Learnpress 2.1.7

2.0

  • Updated to be compatible with LearnPress 2.0

1.0

  • Compatible with LearnPress version 1.0

0.9.1

  • Updated language file

0.9.0

  • The first beta release.