Locale Auto Switch

विवरण

Automatically switch the locale according to the locale of the browser.

  • Can specify multiple locale of browser.
  • Can import and export browser locale and WordPress locale configuration file with CSV.

स्क्रिनसटहरू

  • Settings

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 1 ब्लक उपलब्ध गराउँछ।

  • Locale Auto Switch Automatically switch the locale according to the locale of the browser.

स्थापना

  1. Upload locale-auto-switch directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

प्रश्नोत्तर

none

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Locale Auto Switch” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Locale Auto Switch” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Locale Auto Switch” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

[1.20] 2024/03/04

  • Fix – Changed file operations to WP_Filesystem.

1.19

Fixed issues with how CSV files are imported and exported.

1.18

Fixed issues with how CSV files are imported and exported.

1.17

Rebuilt blocks.

1.16

Supported WordPress 6.4.
PHP 8.0 is now required.

1.15

Added escaping process.

1.14

Rebuilt blocks.

1.13

Supported WordPress 6.1.

1.12

Rebuilt blocks.

1.11

Supported WordPress 6.0.

1.10

Supported block.
Supported shortcode.

1.09

Supported WordPress 5.7.

1.08

Supported WordPress 5.6.

1.07

Changed management screen.
Added view current browser language settings.

1.06

Fixed language change issue in the admin screen.
Fixed an issue with file name sanitization.

1.05

Conformed to the WordPress coding standard.

1.04

Fixed problem of widget.

1.03

Fixed problem of search for upload directory.

1.02

Fixed problem of Widget.

1.01

Add Widget.
Fixed problem of getting user ID.

1.00

Initial release.