Target _blank – Force links to open in a new tab

विवरण

Force links in posts or pages to open in a new tab. No configuration required.

स्थापना

  1. Install the plugin
  2. Activate it.
  3. You are done!

समीक्षाहरू

सबै 4 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Target _blank – Force links to open in a new tab” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Target _blank – Force links to open in a new tab” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Target _blank – Force links to open in a new tab” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

3.1 – 03.02.2024

  • [imp] Compatibility tested with WordPress 6.4 and PHP 8.2

3.0.1 – 01.07.2023

  • [imp] Regex used instead of str_replace
  • [imp] Codebase rewritten

2.0

  • Code Improved

1.2

  • Error fixed.