MemorialDay

विवरण

「特殊节日使用」在国家公祭日、全国哀悼日时网站增加灰色滤镜

作者博客

沈唁志

स्क्रिनसटहरू

  • screenshot-1.png

स्थापना

  1. Upload the folder MemorialDay to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. That’s all

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“MemorialDay” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.3

  • Support WordPress 5.6

1.0.1

  • Fix time zone setting

1.0.0

  • First version