netping-site-monitor

विवरण

This plugin has been closed as of अप्रिल 5, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो।

समीक्षाहरू

अक्टोबर 16, 2021
Simple, easy, useful. Highly recommended for monitoring. Helps with SSL monitoring, site status etc.
मार्च 1, 2021
Works like a charm! And an easy install for my website / J
सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“NEW! WordPress Status Monitor” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू