nk-google-analytics

विवरण

This plugin has been closed as of जुलाई 4, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
better leave this one alone!
सेप्टेम्बर 3, 2016 1 जवाफ
After having an issue with Yoast SEO’s tracking code not working (after hours of troubleshooting, reauthenticating, disabling W3TC’s minification), I decided to try this small plugin. I installed it, turned it on, pasted my tracking code, and it is working! After I made sure it was working by viewing my Real Time Visitors report in GA, I re-enabled minification in W3TC. The tracking code for this plugin still works and appears when I “view page source.” So far so good! Thanks!
सबै 24 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“NK Google Analytics” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“NK Google Analytics” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“NK Google Analytics” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।