nocake-forms

विवरण

This plugin has been closed as of जुलाई 24, 2023 and is not available for download. कारण: दिशानिर्देश उल्लङ्घन

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 1 ब्लक उपलब्ध गराउँछ।

  • NoCake Form

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“NoCake Forms” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू