pal-donation-button

विवरण

This plugin has been closed as of मे 21, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
Very handy and useful plugin to create quick PayPal donation button using shortcode.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Donation Button For PayPal” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू