This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

PoMo Uploader

विवरण

PoMo Uploader is a plugin for uploading po mo files, which are translation files of plugins.

It has the following functions:

  • .po .mo file upload
  • Uploading a ZIP file containing a po mo file
  • Delete an existing po mo file

स्क्रिनसटहरू

  • Main page of PoMo Uploader.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“PoMo Uploader” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“PoMo Uploader” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“PoMo Uploader” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.0

  • Initial Release