Post in page for Elementor

विवरण

Show a simple post in an Elementor page

How to use it

  • add “Show post” widget in your page
  • select post in drop-down

स्थापना

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Post in page for Elementor” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.1
* tested with WP 6.5

1.0.0
* Initial release.