Product Addon Custom Field For Woocommerce

विवरण

Product Addon Custom Field For Woocommerce is drag and drop custom form builder plugin which will allow adding extra field in product.

Features

 • Drag and Drop Form Builder For Adding Field in Product

FORM FIELDS AVAILABLE IN Contact

 • Text Field
 • Textara Field
 • Email Field
 • Checkbox Field
 • Radio Field
 • DropDown / Select Field
 • Multi Dropdown / MultiSelect Field
 • Date Field
 • Numeric Field
 • Image Field

स्क्रिनसटहरू

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Product Addon Custom Field For Woocommerce” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू