Product FAQ for Woocommerce

विवरण

A simple plugin for adding unique FAQ to each woocommerce product. You can add unlimited FAQ to each Product.

Features:

  • Unlimited FAQ;
  • Fast adding end editing;
  • Add FAQ to each product;
  • Sortable FAQ

Use the next shortcode for displaying single-product FAQs anywhere

[woo_product_faq id=73]

where id – woocommerce product ID

Wish you good sales!

स्क्रिनसटहरू

  • Backend
  • Frontend

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Product FAQ for Woocommerce” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.1

  • Added: shortcode

1.0

  • Initial release