Progress Bar Correction For LifterLMS

विवरण

It updates the course progress bar of LifterLMS that in many situations doesn’t work as expected.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Progress Bar Correction For LifterLMS” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

0.0.2

*Fix: conflict during manually enrolling a user

0.0.1

*Initial release