This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Progress Bar ECPay

विवरण

進度條綠界全方位金流外掛

進度條綠界外掛,簡單的介面讓你輕鬆上手

版本需求

WooCommerce 4.5 以上

स्क्रिनसटहरू

स्थापना

  1. 預先安裝 WooCommerce 後,下載此外掛並啟用外掛。
  2. 進到 WooCommerce 設定 -> 付款 -> 進度條線上課程 – 綠界金流 -> 管理
  3. 開啟此付款方式,如果要測試請開啟測試模式。

प्रश्नोत्तर

有問題歡迎到進度條線上課程發問

綠界測試後台

網址:https://vendor-stage.ecpay.com.tw/

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Progress Bar ECPay” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

v1.0.1
Fixed data for test mode issues, removed useless code and added uninstall.php

v1.0.0
First version.