push-notifications-for-wp

विवरण

This plugin has been closed as of जनवरी 8, 2024 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

मे 14, 2021 1 जवाफ
Since the last upadte v6, the plugin is buggy It destroys tokens and completely stuck No support provided with premium version Money is lost

Bad

अगस्ट 29, 2019 1 जवाफ
Just bad
जुन 4, 2019 1 जवाफ
I folloewd all the documentation steps but I couldnot send any push notification to my Android Cordova app. It is frustating.
सबै 14 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Push Notifications for WordPress (Lite)” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Push Notifications for WordPress (Lite)” 4 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Push Notifications for WordPress (Lite)” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।