Qanva Timecontrolled Display for Elementor

विवरण

With Qanva Timecontrolled Display for Elementor you can display elements by month, day and time.

स्क्रिनसटहरू

  • Widget settings in Elementor

स्थापना

  1. Upload ‘qanva-time-controlled-display-pro.zip’ through WordPress ‘Plugins’ installation menu
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Qanva Timecontrolled Display for Elementor” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0.0

Release version

1.0.1

Added info on Elementor preview

  • With Qanva Timecontrolled Display for Elementor you can display elements by month, day and time.