WordPress.org

Plugin Directory

रियल्ली सिम्पल इमेज विजेट

really-simple-image-widget

विवरण

This plugin has been closed as of जुलाई 5, 2019 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
First I used another widget for many years, with almost the same name :), but after an update that plugin wanted admin rights to freemium.com. For me that means: exit. This plugin is very useful and it contains exactly what I need. Just an image, a title, a link-field (with options), a caption and option to resize. Just! Great!
सबै 6 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“रियल्ली सिम्पल इमेज विजेट” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“रियल्ली सिम्पल इमेज विजेट” 2 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“रियल्ली सिम्पल इमेज विजेट” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।