register-ip-multisite

विवरण

This plugin has been closed as of जुन 21, 2023 and is not available for download. यो विघटन स्थायी हो। कारण: लेखक अनुरोध

समीक्षाहरू

डिसेम्बर 24, 2022
Works exactly as described. And super support! Thanks!
अगस्ट 23, 2021 1 जवाफ
A nice plugin that helps to make my site a bit more secure. One remaining wish, I would like to see the IP address as well in the Edit user profile function, so I can easily copy/paste it.
डिसेम्बर 8, 2020
Thanks for this great plugin it works as charm!!! Great Job!
सबै 19 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Register IPs” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Register IPs” 5 लोकेलहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Register IPs” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।