securacart-stripe-payments

विवरण

This plugin has been closed as of डिसेम्बर 7, 2023 and is not available for download. कारण: दिशानिर्देश उल्लङ्घन

ब्लकहरू

यो प्लगिनले 1 ब्लक उपलब्ध गराउँछ।

  • SecuraCart Payment

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“SecuraCart – Stripe Payments” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू