This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

SEO All

विवरण

一款面向所有中文用户的SEO插件,涵盖了以下功能:sitemap、robots.txt生成、任何taxonomy页面(包括分类和标签)以及单页和文章的关键词标题以及描述设置,并且该插件任何设置都可以精准的控制网站任意一个单一的可见的页面。

官方网站:www.v7v3.com

特色

  1. 涵盖所有SEO相关的功能
  2. 支持变量标记的方式来设置网站任何页面的关键词
  3. 精准到任何单一页面的seo设置
  4. 高效的执行代码
  5. 详细的使用说明文档
  6. 更符合中文用户使用的SEO设置方式

स्थापना

  1. 在WordPress 插件库中搜索”SEO ALL”, 下载并启用
  2. 访问SEO ALL官网www.v7v3.com下载插件并安装。

प्रश्नोत्तर

  1. 我的网站想使用SEO All,请问对网站系统有什么基本要求吗?

对于WordPress网站,建议WordPress版本在3.x或以上,这样能完整的实现所有功能。

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“SEO All” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.1 (2015-1-6)

完成插件制作,并且在多个线上网站进行测试