This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Service

विवरण

This plugin allows you to track orders in the service center

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Service” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Service” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Service” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।

चेन्जलग

1.0.3

Release Date – 20 Mar 2022
Some fixes

1.0.2

Release Date – 20 Jul 2021

  • Added statistics function

1.0.1

Release Date – 16 Jul 2021

  • Added print function
  • Added function of receiving data about a device by imei number using an external API service

1.0.0

Initial release.