show-hide-content

विवरण

This plugin has been closed as of डिसेम्बर 7, 2023 and is not available for download. कारण: दिशानिर्देश उल्लङ्घन

समीक्षाहरू

सेप्टेम्बर 3, 2016
Works on latest WP version. One thing; the button says "READMORE" - I would prefer "READ MORE" with a space (maybe update). Thanks anyway.
सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Show Hide Content” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

“Show Hide Content” 1 लोकेलमा अनुवाद गरिएको छ। योगदानको लागि अनुवादकहरूलाई धन्यवाद।

“Show Hide Content” लाई आफ्नो भाषामा अनुवाद गर्नुहोस्

विकासमा रुचि छ?

आरएसएस द्वारा कोड ब्राउज गर्नुहोस्, एसभीएन रिपजिटरी हेर्नुहोस्, वा विकास लग को सदस्यता लिनुहोस्।